یازده بار اخراج از کار !!!

اگر هر کدام از ما یازده بار از کارمون اخراج بشیم چی کار میکنیم؟ یه بار دیگر بهش فکر کنیم یازده بار اخراج!!!

فکر کنم خیلی از ما اگر فقط یک بار از کارمون اخراج بشیم مسیر شغلی مون رو تغییر میدیم. شاید اصلا به این فکر کنیم که آیا برای این شغل مناسب هستیم یا نه ؟! اخراج میتونه مثل یه ضربه پتک کاری به فرد باشه، و این میتونه تبدیل بشه به بدترین اتفاق مسیر شغلی فرد.

ولی نیک لووری یازده بار از کارش اخراج شد. بالاخره با تیم کانزاس سیتی رکورد بیشترین تعداد گل زده و رکورد دقیق ترین ضربات در تاریخ لیگ راگبی رو به خودش اختصاص داد و به باشگاه افتخار آفرینان تیم کانزاس سیتی وارد شد.

نیک لووری در سال 1956 به دنیا آمد و در باشگاه های مختلفی بازی کرد. او که بزرگ شده شهر واشنگتن دی سی بود بعد از بارها اخراج در تیم کانزاس سیتی توانست توانایی های خودش را نشان بدهد و موفقیت های زیادی را نصیب خودش کند. در سالی که نیک لووری بازنشسته شد تا مدتها رکود بهترین و دقیق ترین ضربه را به خودش اختصاص داده بود.
شما اگر از کارتون اخراج بشین چی کار میکنید؟

ارسال دیدگاه