استخدام پذیری یا قابلیت استخدام یکی از نیاز های اساسی امروز شاغلین است

رضا سالهاست که کار میکنه. امروز به دفتر کاریابی ما اومد. رضا پسر موفقی هست درآمد خوب هم داره.  کارش فروش حضوری بوده و با داشتن مهارت ارتباطی خوب همیشه خیلی خوب میفروخته. آلان با این شرایط جدید انگار مجبور شده با شرایطی کار کنه که براش جذاب نیست. امروز برای مشاوره شغلی بهش کمک کردیم. نمونه رضا مثل خیلی از کارجو های دیگر هست. در زبان علمی قابلیت استخدام یا استخدام پذیری اون چیزی هست که کارجو ها رو میتونه با شرایط شغلی خوب در بازارکار نگه دارد.

استخدام پذیری چیست

استخدام پذیری یعنی کسب مهارت هایی مورد نیاز بازار کار به صورت هوشیارانه و هوشمندانه. قابلیت استخدام یه جور عزت نفس کاری به آدم ها میدهد. این افراد مجبور نیستند هر کاری با هر شرایطی رو قبول کنند. افراد با استخدام پذیری بالا می توانند در فضای کسب و کار اون طوری که خودشون می خواهند بمانند. یعنی تعیین کننده شرایط کاری خود کارجو ها هستند. اگر ما مهارتـهای عمومی اشتغال رو بلد باشیم یعنی استخدام پذیری یا  قابلیت استخدام خودمون رو بالا بردیم. باید توجه داشته باشید که استخدام پذیری و قابلیت استخدام برای آغاز کار نیست و در ادامه فعالیت و اشتغال افراد هم مهم میشه و معنی پیدا میکنه. امروزه که افراد در سنی بازنشسته می شوند که سلامت جسمی خوبی دارند و میتوانند مجدد وارد بازار کار شوند دارا بودن قابلیت استخدام و استخدام پذیری خیلی معنی پیدا میکنه. اغلب افرادی بازنشسته شده اند به دلیل اینکه در فضای کاری خودشون فعالیت میکرده اند بعد از از خارج شدن از محدوده امن و راحت شان انگار دارند از یه دنیای متفاوتی وارد یه دنیای جدید می شوند که نیاز به کسب مهارت ها و آموزش های جدیدی دارند.

در پست های بعدی حسابی و پر و پیمون برای شما در این باره صحبت میکنیم

ارسال دیدگاه