کنکور هیچ نقشی در آینده شغلی شما ندارد

نتیجه کنکور شما با اشتغال شما ارتباطی ندارد

مدارس به اشتباه مسیر تکراری و غلط کنکور را ادامه میدهند در حالی که در بسیاری از کشور های دنیا این ارزیابی غلط و پر استرس کاملا منسوخ شده است ولی ما به اشتباه به ادامه مسیر غلط ادامه می دهیم. شاید یکی از دلایل آن نداشتن برنامه جایگزین برای کنکور بوده است. آموزش و پرورش نه توانایی لازم و نه دانایی لازم برای جایگزین کردن کنکور را ندارد. خودمان به عزیزانمان یادآوری کنیم که کنکور نقشی در آينده شغلی شان ندارد.

در دنیای جدید اشتغال با آنچه در گذشته تعریف شده بود تفاوت بسیاری کرده است. شاید در گذشته نیاز به مهارت های بلند مدت و گذراندن دوره های کارشناسی و 144 واحد درسی بود. در آینده و حتی از همین آلان نیاز به دوره های بلند مدت وجود ندارد. به درستی نوجوانان و جوانان بسیاری را میبینیم که به مهارت آموزی روی آورده اند. لازم نیست حتما دوره های بلند مدت را بگذرانید بلکه لازم است در زمینه ای تخصصی مهارت پیدا کنید. امروزه اشتغال از خیلی کمتر از زمان کنکور می تواند شروع بشود. بسیاری از نوجوانان موفق را می شناسیم که قبل از گرفتن دیپلم دبیرستان مسیر حرفه ای خودشان را انتخاب و شروع کرده اند.

شرکت در کنکور و زمان و هزینه ای که برای کنکور میگذارید اصلا در مسیر شغلی شما نقشی ندارد. هزاران هزار نفر را می شناسیم که در رقابت ناعادلانه کنکور موفق نبودند ولی آلان کارآفرین های موفق و یا شاغلین موفقی هستند که به خوبی مسیر رشد حرفه ای شان را پیدا کرده اند.

زمان تحصیلات دانشگاهی گذشت

شما نه به واسطه مدرک دانشگاهی شما و بلکه به واسطه مهارت های حرفه ای تان به رشد حرفه ای می رسید.

زمان تحصیلات دانشگاهی تمام شده است ولی این به معنی تمام شدن آموزش نیست. آموزش امروزه با خودآگاهی و برنامه ریزی فردی بیشتری همراه می شود. دیگر زمانی که منتظر استاد و کلاس دانشگاه بودیم تمام شد. آلان خود شما می توانید به دوره های برترین دانشگاه های دنیا با یک کلیک دسترسی داشته باشید. زمان و انرژی تان را برای کنکور تلف نکنید. شما می توانید با کمک گرفتن از مشاوران شغلی به خودشناسی برسید. با شناخت بهتر خود می توانید مسیر شغلی خود را انتخاب کنید. تسهیلگر شغلی در کنار شما خواهد بود تا مهارت های لازم برای موفقیت حرفه ای را بیاموزید و در حرفه خود موفق شوید.

ما از مسیر رفته ای صحبت میکنیم که به واسطه عدم آگاهی بهترین روزهای بهترین سالهای زندگی مان تحت تاثیر کنکور تباه شد. کنکور فقط یک روز از هزاران روز زندگی است و بار معنایی خاصی ندارد.

 

ارسال دیدگاه