چگونه می توانید به سازمان کمک کنید؟

کارآموزی

دوره کارآموزی یعنی فرصت تجربه کردن و تجربه همیشه با آزمون و خطا همراه است.
آزمون و خطا هم همیشه با سوال کردن شروع می شود.

همیشه مشخص کردن سوال می تواند به شما در دادن پاسخ و ادامه مسیر بسیار کمک کند.

وقتی از سازمان ها سوال میکنید من چگونه می توانم به شما کمک کنم، اگر چه ممکن است سازمان ها پاسخ مشخصی برای این سوال به شما ندهد ولی حتی مشخص کردن محدوده کاری می تواند به شما بسیار کمک کند.

چه سوالی بپرسیم؟

سوالی که باید در دوره کارآموزی از سازمان بپرسید این است که سازمان از شما چه انتظاری دارد. برای خودتان برنامه هفتگی داشته باشید. شما باید در پایان این دوره گزارش کارآموزی ارایه دهید. پس با مشخص کردن این که سازمان از شما چه انتظاری داشته است و شما چه مسیری را برای برآورده کردن این انتظار رفته اید بسیار کمک کننده خواهد بود.
گاهی اوقات برای ورود به فرآیند های کاری باید دانش تخصصی خود را در آن زمینه خاص بالا ببرید، وقتی در سازمان حضور دارید بیشتر به تجربه و کار عملی بپردازید و از زمان هایی که در منزل یا خوابگاه هستید برای یادگیری و خواندن مطالب مرتبط استفاده کنید.
هر روز عصر درباره موضوع مورد نظر بخوانید و فردا در سازمان آن را به کاربگیرید و به صورت تجربی آن را به کارگیرید.

از فرصت کارآموزی برای تقویت دانش و توانایی خود استفاده کنید.

برای آگاهی از فرصت های کارآموزی می توانید به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه سر بزنید. از این لینک هم میتوانید کمک بگیرید. 

برای برداشتن قدم های درست شغلی از مشاوره شغلی کمک بگیرید. مشاوران شغلی کارآزموده به خوبی می توانند به شما در طی کردن مسیر شغلی مناسب کمک کنند.

ارسال دیدگاه