این هفته برای شما تخفیف مشاوره شغلی در نظر گرفته ایم.

با توجه به نیاز کارجویان به مشاوره شغلی ما برای شما تخفیف 70 درصدی در نظر گرفته ایم.

چرا مشاوره شغلی

همه ما در مسیر رشد حرفه ای ممکن است دچار سردرگمی شغلی شویم. مسیر رشد شغلی همیشه با فراز و نشیب هایی هماره هستند و ن باید اول آگاه باشیم که این سردرگمی امری کاملا طبیعی است و دوم اگر آن را همراه کنیم با مشاوره شغلی از این فرصت برای جهش شغلی می توان کمک گرفت.

ما در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی کارآزموده در کنار شما هستیم تا مسیر رشد حرفه ای شما را تسهیل کنیم.

چه کسانی مشاوره شغلی میدهند؟

ما در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی کارآزموده از متخصصان آموزش دیده در زمینه تسهیلگری شغلی برای ارایه خدمات مشاوره به شما کمک میگریم. این افراد کسانی هستند که کارشناسی ارشد روانشناسی دارند و در دوره های تسهیلگری شغلی در مرکز فراز شرکت کرده اند. این افراد همچنین دوره های کارورزی در زمینه مشاوره شغلی را گذرانده اند.

بنابراین ما اطمینان داریم که کسانی در حال خدمت رسانی به شما هستند که هم دانایی و توانایی ارایه خدمات مشاوره شغلی به شما را دارند.

شما به راحتی با پر کردن فرم درخواست مشاوره شغلی می توانید از این خدمات استفاده کنید.

ارسال دیدگاه