برنامه ریزی شغلی در سال سوم دانشگاه نیاز به دقت و تمرکز بیشتری دارد.

در سال سوم درس های دانشگاه جدی تر شده است.

شاید هم چند واحدی را افتاده باشید و به سختی آن را پاس کرده باشید،

چه بهتر این بعنی برای شما اهمیت برنامه ریزی و اولویت بندی کارها جدی تر از قبل شده اند.

در سال سوم شما به خوبی می توانید بگویید کدام درس ها را دوست داشته اید یا خیر. در همین سالهاست که شما میتوانید قدم های استخدام پاره وقت در زمینه رشته خودتان را بردارید.

در سال سوم دانشگاه برای رشد حرفه ای چه کنیم؟

برای شما که هنوز در فضای دانشگاه هستید تجربه کردن بسیار مهم است . فرصت تجربه کردن در این فضا را از دست ندهید چرا که تجربه کردن دانشجویی هزینه بسیار کمی دارد در حالی که تجربه کردن در فضای غیر دانشگاه می تواند هزینه های بسیاری بیشتری داشته باشد.

سعی کنید بیشتر تجربه کنید و تصمیم درستی بگیرید که کدام درس ها را بیشتر بخاطر خود درس و کدام ها را بخاطر استاد و دانشجویان دیگر و همکلاسی ها دوست داشته اید . برای رسیدن به شناخت واقعی از علایق خودتان می تواند چک لیستی از علایق و علاقه مندی های رشته خودتان بدست آورید.

در سال سوم باید برای کارآموزی و اشتغال هم جدی تر تصمیم بگیرید.

حتما از همین سال شروع کنید به انتخاب صنعتی که دوست دارید در آن کار کنید.

ممکن است رشته شما در صنابع مختلف کاربرد داشته باشید.

انتخاب صنعت با شما است و باید نسبت به محدودیت ها و ویژگی های آن نیز آشنایی داشته باشید.

پس در سال سوم برای کارآموزی و انتخاب صنعت باید شبکه سازی کنید.

از اساتید کمک بگیرید.

از دفتر ارتباط با صنعت کمک بگیرید.

در وبینار های مختلف برای شناخت و تقویت شایستگی های شغلی خود کمک بگیرید.

از مشاوران شغلی کمک بگیرید.

ما خوشحال می شویم که در مسیر توسعه فردی در کنار شما باشیم.

ارسال دیدگاه