برنامه ریزی شغلی در سال اول دانشگاه میتواند به رشد حرفه ای شما در سال های آینده بسیار کمک کند. 

بعد از گذراندن دوره کذایی پشت کنکور، سال اول دانشگاه  برای بیرون آمدن از پیله نوجوانی و وارد شدن به دنیای جذاب جوانی بهترین فرصت هست.
سال اول دانشگاه زمان خودشناسی است.
خودشناسی در تمامی مسیر شغلی بسیار بسیار مهم است.
با خودشناسی مسیر درست تری رو می توانید برای اشتغال و آینده شغلی تون طی کنید.
در سال اول دانشگاه تا جایی که می توانید در فضاهای مختلف سرک بکشید.
تا جایی که می توانید با افراد مختلف هم صحبت بشوید.
در انجمن های دانشجویی و علمی حضور داشته باشید.

خودشناسی شغلی و حرفه ای از سال اول دانشگاه 

برای خود شناسی ببیشتر کارهای داوطلبانه انجام دهید.

در همه جای دنیا انجام کارهای داوطلبانه در مسیر شغلی بسیار مهم است تا جایی که کسانی که در رزومه حرفه ای خود بیشتر کارهای داوطلبانه انجام داده باشند در اولیت استخدام قرار میگیرند.
برای شرکت در دوره های مختلف خودشناسی برنامه ریزی کنید و مستمر به صورت هدفمند برای شناخت بیشتر خودتان هدفگذاری کنید. 

در حال حاضر دوره های بسیار مختلفی برای خودشناسی وجود دارد.

این دوره ها می تواند لایو های اینستاگرام باشد و یا حتی دنبال کردن کسانی باشد که به شما در رشد حرفه ای تان کمک میکنند.
آزمون های روانشناختی مختلف را شرکت کنید.

آزمون های بسیار مختلفی وجود دارد. برخی از این آزمون ها تشخیصی هستند و برخی از این آزمون ها خودارزیابی.

برای شرکت در برخی از این آزمون ها می تواند از آزمون های موجود در بخش سنجش فردی کمک بگیرید.
و خلاصه در سال اول دانشگاه برای شناخت بهتر خودتان وقت بگذارید. برنامه مستمر و منظم داشته باشید که کتاب های خوب بخوانید .
اولین آجر های خانه اشتغال خودتان رو درست بچینید.

و از همه اینها مهم تر برای برنامه ریزی شغلی در سال اول دانشگاه از مشاوران شغلی کارآزموده کمک بگیرید. ما برای استفاده از خدمات مشاوره شغلی توسط شما تخفیف ویژه در نظر گرفته ایم.

ارسال دیدگاه