برنامه ریزی شغلی سال دوم دانشگاه ویژگی هایی دارد که باید نسبت به آن هوشیار باشید.

اغلب ما در سال اول دانشگاه تجربه های مختلف داریم و با توجه به فضای جدید و مواجهه ما با دنیای جدید این تجربیات بسیار جذاب است.

اگر سال اول دانشگاه به اندازه کافی خوش گذرانده باشید.

در سال دوم با شناختی که بهتر از خودتان بدست آوردید به خوبی می توانید خط قرمز ها و باید و نباید های خودتان را بشناسید.

اینکه چه فضایی را دوست دارید.

با چه کسانی دوست دارید کار کنید.

در چه زمینه هایی قوت دارید و چه زمینه هایی نیاز به تقویت دارند.

برای رشد حرفه ای در سال دوم دانشگاه چه کار کنیم؟

در سال دوم باید برای نقاط قوت و ضعف خود برنامه ریزی داشته باشید.

در سال دوم نگاهی به مهارت های عمومی اشتغال داشته باشید.

زبان انگلیسی خود را از همین دوره تقویت کنید و برنامه جدی تقویت زبان برای خودتان داشته باشید.

از این سال درس ها جدی تر می شود و می توانید انتخاب کنید که کدام درس ها ارزش بیشتری برای وقت گذاشتن دارند.

کتاب ها و منابع مرتبط با موفق ترین ها در رشته خودتان را مرور کنید.

چشم انداز واضح تری از موفقیت شغلی برای خودتان ترسیم کنید و برای موفقیت در راستای آن حرکت کنید.

شاید بد نباشد به فرصت های شغلی دانشگاه نگاهی داشته باشید و برای آن برنامه ریزی کنید. از سایت تلنت کوچ می توانید این فرصت ها را ببینید.

برای برنامه ریزی شغلی سال دوم دانشگاه و دریافت خدمات مشاوره شغلی تردید نکنید.

با مشاوره شغلی می توانید مسیر درست تری برای اشتغال و تحصیل داشته باشید.

ما خوشحال می شویم در مسیر توسعه فردی شما در کنار شما باشیم.

با مشاوران شغلی کارآزموده در تماس باشید.

ارسال دیدگاه