مددکار توانیاب در کار با فناوری از مشاغل آینده در زمینه خدمات اجتماعی است.

سرعت توسعه ابزارهای مبتنی بر فناوری های جدید به حدی است که به شدت در زندگی روزانه ما جاری شده اند. بدون توانایی کار با این فناوری های جدید تقریبا امکان زندگی در شهرهای مدرن و زندگی ممکن نمی شود.

رشته مددکاری گرایش های متعددی دارد ولی یکی از گرایش های جذاب آن در آینده مددکار توانیاب در کار با فناوری است.

این فرد تلاش می کند تا به افراد توان یاب کار با این فناوری های جدید را آموزش بدهد. اغلب آموزش های لازم برای کار با این ابزارها برای افراد بدون محدودیت وجود دارد. بنابراین این نیاز وجود دارد که کار با این ابزارها برای این افراد آموزش شخصی سازی شده داده شود.

افراد توان یاب محدودیت هایی دارند که لازم است تا کار کردن با این ابزارها را با توجه به نیازهای خودشان یاد بگیرند.

مددکار توان یاب ها بایدچه شایستگی های شغلی داشته باشد؟

شما اگر از آموزش دادن به دیگران لذت میبرید حتما این شغل هم برای شما جذاب خواهد بود.

از طرف دیگر صبور بودن هم از دیگر شایستگی های شغلی مورد نیاز این شغل است.

در نظر گرفتن ویژگی های توان یاب ها و شخصی سازی کردن این آموزش ها نیاز به تسلط بر هر یک از این ابزارها از یک طرف و از طرف دیگر آگاهی نسبت به نیازهای خاص توان یاب ها دارد. بنابراین دانش تخصصی فناوری های جدید برای این آموزش ها ضروری است.

اگر شما به شغل مددکاری تمایل دارید، می توانید برای تولید آموزش های مختلف برای رده های مختلف توان یاب ها با شرکت های آموزشی همکاری داشته باشید. برای مثال آموزش کار با نرم افزار های مختلف شبکه های اجتماعی برای ناشنوایان، برای افراد کم بینا، برای افراد دارای معلولیت های حرکتی و .. .

تولید محتواهای آموزشی برای رده های خاصی از توان یاب ها میتواند بسیار مفید باشد.

برای انتخاب مسیر شغلی و تدوین برنامه توسعه فردی با مشاوران کارآزموده در تماس باشید.

ارسال دیدگاه