برایان گلد و آدام ریویتز؛ ثروتمندان زیر سی سال

برایان گلد و آدام ریویتز؛ ثروتمندان زیر سی سال مجله فوبز هستند.

این دو دوست قدیمی با توسعه بستری برای خلق ایده، تولید کننده های مختلف ایده، به خوبی توانستند در لیست ثروتمندان مجله فوربز قرار بگیرند.

بستری که فراهم کردند با نام تجاری #Paid  از سال 2014 فعالیت خود را آغاز کرد.

هدف اصلی این بستر این بود که به کمک بازاریاب ها بیاید که فراتر از خدمات اینفلواینسری به توسعه بستر لازم برای خلق ایده بپردازند.

به گفته خودشان خدمات مورد نظر بستری را فراهم میکند که هر فردی که ایده ای دارد برای توسعه ایده هر ابزاری و هر چیزی را که لازم دارد در اختیار داشته باشد.

شعارشان این است که شما فقط خلق کنید، هر چیزی که لازم داشته باشید من در اختیار شما قرار میدهم.

از این بستر شرکت های بین المللی بزرگ در دنیا مثل والمارت، یونیلویر و … برای توسعه بستر های بازاریابی و .. کمک میگیرند.

مجله فوربز

مجله فوربز سالهاست که در زمینه معرفی ثروتمندان در جهان فعالیت می کند.

این مجله تقریبا 10 سال است که لیست زیر ساله های میلیونر در جهان، ثروتمندان زیر سی سال را معرفی میکند.

این افراد درزمینه های مختلف هستند.

زمینه دانش و فناوری، رسانه ها و شبکه های اجتماعی، صنعت و … . برای معرفی این افراد باید زیر 30 سال سن داشته باشند و درآمد آنها به سطح میلیون دلاری رسیده باشد.

برایان گلد و آدام ریویتز؛ ثروتمندان زیر سی سال مجله فوبز نفر سوم هستند.

برایان و آدام نمونه بسیار موفقی از کسانی است که با وصل کردن ایده های مختلف و در نظر گرفتن کل سیستم به خوبی نیاز بازار را برطرف کنند و بتوانند سازمان های بزرگی را به خود جلب نمایند.

برای آشنا شدن با مدل های مختلف درآمدی ما در مجله کارآزموده افراد مختلف این لیست را معرفی کرده ایم.

برای رشد حرفه ای از مشاوران شغلی کارآزموده کمک بگیرید. کارآزموده در تمام مسیر حرفه ای تا رسیدن به رشد حرفه ای در کنار شماست.

 

ارسال دیدگاه