چقدر کارشناس فروش خوبی هستید؟

کارشناس فروش خوب چه کسی است ؟ همه سازمان ها لازم دارم تا خدمت و یا محصول خود را بفروشند.

باید اول کارشناس فروش خوب را تعریف کنیم. کارشناس فروش کارآزموده یعنی باید بتواند سازمان را به اهداف از پیش تعیین شده اش برساند. برای این امر خود سازمان باید اهداف مشخصی داشته باشد. آمار نشان میدهد سازمان هایی که برنامه های فروش مشخصی دارند کارشناسان فروش بهتری آموزش میدهند. بنابراین اولین پاسخ این است اهداف از پیش تعیین شده ای برای خودتان دارید؟ با تحقق اهداف فروش می توانید ادعا کنید که شما کارشناس فروش کارآزموده ای هستید.

ولی تحقق اهداف فروش تنها شایستگی شغلی کارشناس فروش نیست. علاوه بر تحقق اهداف فروش در سازمان ها کارشناسان فروش خوب باید بتوانند برند و وجه سازمان را به خوبی حفظ نمایند. برند کارفرمایی، اعتبار سازمان است که با آموزش نیروی انسانی و مدیریت منابع انسانی به خوبی می تواند به سمت تقویت برند کارفرمایی هدایت شوند.

کارشناسان فروش کارآزموده باید مهارت های کلامی خوبی داشته باشند. اینکه ما در کنار دوستان و در حمع های خانوادگی خوشرو و خوش صحبت هستیم نمیتواند دلیل این باشد که مهارت های کلامی بالایی داریم. برعکس در مواجه با تنش ها و در مواجه با مواردی که برای ما ایجاد استرس میکند باید توانایی کنترل و مهارت کلامی داشته باشیم.

کارشناس فروش خوب باید مهارت قانع کنندگی داشته باشد. یعنی باید بتواند شما را برای خرید مجاب کند. برخی از کارشناسان فروش نمی توانند فرد را برای رسیدن به انتخاب نهایی قانع کنند. تمام مسیر فروش طی می شود ولی به نتیجه نهایی نمی رسد.

تمام این مواردی که گفته شد بعلاوه موارد بسیار زیاد دیگر با عنوان شایستگی های شغلی فروش شناخته می شود. برای آگاهی از شایستگی های شغلی خود می تواند با مشاوران کارآزموده در تماس باشید.

مشاوران کارآزموده در تمام مسیر رشد حرفه ای در کنار شما هستند.

 

ارسال دیدگاه