درباره کارآزموده

درباره کارآزموده؛ ما در کارآزموده با اخذ مجوز کاریابی الکترونیکی از وزارت کار به کارجویان و کارفرمایان از طریق وب سایت کارآزموده خدمات مختلفی ارایه میدهیم. 

کارجویان میتوانند مشاوره شغلی دریافت کنند، میتوانند روزمه خود را به روز رسانی کنند، میتوانند مهارت های استخدام و کاریابی خود را تقویت کنند . با شرکت در دوره های اشتغالپذیری میتواند مهارت های اشتغال و استخدام خود را تقویت کنند. 

و کارفرمایان می توانند ، مشاوره های سازمانی دریافت کنند، سنجش و ارزیابی سازمانی انجام دهند و جایگاه خود را از نظر فرآیند ها و اقدامات منابع انسانی شناسایی کنند و .. .

 

درباره کارآزموده‌: آشنایی با بنیانگذار

درباره کارآزموده؛ دکتر گلناز اژدری با بیشتر از 15 سال سابقه در زمینه مشاوره مدیریت منابع انسانی به سازمان ها، تجربه زیادی در زمینه های سازمانی و شغلی دارد و میتواند کارجویان را از نگاه کارفرما ارزیابی کند.

دکتر گلناز اژدری ارزیاب تایید صلاحیت شده کانونهای ارزیابی است و در کانون های ارزیابی مختلف با سازمان های مختلف همکاری داشته است.

دکتر گلناز اژدری مجری برگزاری کانون های ارزیابی در سازمان های کوچک و متوسط است که تسلط و تخصص ایشان در زمینه ارزیابی و سنجش  شایستگی ها و تواناییهای فردی از نقاط قوت مجموعه کارآزموده محسوب می شود. 

دارا بودن تجربه کار سازمانی به ما در کارآزموده کمک کرده است تا بتوانیم خدمات هدفمند تری به کارجویان ارایه دهیم. 

از طرف دیگر با دارا بودن همکاری های سازمانی و ارایه خدمات مختلف سازمانی به سازمان های مختلف می توانیم ارتباط درست تری را با کارجویان فراهم آوریم. تجربه کار با سازمان های مختلف تیم کارآزموده از اصلی ترین  نقاط قوت ما محسوب می شود.