هدایت شغلی و تحصیلی

هدایت و توان افزایی شغلی و تحصیلی برای همه ما و در تمام مقاطع زندگی بسیار مهم است. امروز با دسترس بودن امکانات آموزشی و تحصیلی این مهم نه تنها در مقطع انتخاب رشته دبیرستان و دانشگاه بلکه در تمام مقاطع زندگی اهمیت دارد. همه ما در هر مقطع و مرحله ای از زندگی نیاز داریم که از متخصص کمک بگیریم. درست شبیه زمانی که به بیماری جسمی دچار می شویم و به پزشک مراجعه مکنیم. یا برای انتخاب خانه از یک متخصص در زمینه مسکن و ملک کمک میگیریم. در تمام مراحل زندگی وقتی سوالی داریم باید از متخصص کمک بگیریم. در زمینه تحصیلی و شغلی نیز باید از مشاور کمک بگیریم. درست شبیه دانش پزشکی که به ابزارها و تجهیزات تشخیصی جدید تر تجهیز شده است، دانش روان شناسی و مشاوره نیز به ابزارهای و پرسشنامه هایی تجهیز شده است که با به کارگیری این ابزارها میتوان با دقت بیشتری انتخاب های درست تری داشت. ما در کارآزموده با به کارگیری دانش تخصصی روانشناسی و مشاوره و همچنین با همکاری با مرکز مشاوره فراز میتوانیم به جرات ادعا کنیم که با دانش و تخصص انتخاب های درست تر و دقیق تری در زمینه شغلی و تحصیلی برای شما رقم خواهیم زد. مشاوران مرکز مشاوره فراز با دارا بودن تخصص و دانش لازم برای هدایت شغلی و تحصیلی و ابزارهای و آزمون های مختلف موجود در وب سایت کارآزموده مکمل خوبی هستند برای انتخاب های درست تر و دقیق تر.

یکی از پر کاربرد ترین ابزارهای دسته بندی شخصیب آزمون MBTI است. این آزمون ابزاری برای ارزیابی شخصیت است که در حال حاضر استفاده از آن بسیار متداول شده است.سالانه بین 3 تا 5 میلیون نفر در جهان توسط این ابزار خودسنجی، مورد سنجش قرار می گیرند.

در واقع به کمک این ابزار می توان ترجیحات افراد در مورد مفاهیم زندگی رابررسی کرد. این ترجیحات به تفاوت در یادگیری، برقراری ارتباطات، مدیریت تضاد و روابط منجر می شود. ترجیحات بیان شده توسط این ابزار برگرفته از فرایند های روانی انسانی است.

یکی از پر کاربرد ترین ابزار های شناخت رغبت های تحصیلی و شغلی پرسشنامه رغبت سنج استرانگ است. پرسشنامه رغبت سنج استرانگ به شما در فهم رغبت هاي شغلي تان کمک نموده  و انواع مشاغلي که  احتمالاً در آنها احساس راحتي مي کنيد را به شما نشان مي دهد.

این تست پر استفاده ترین ابزار در سنجش رغبت دانش آموزان در سراسر دنیا است. این پرسشنامه میتواند  به نحوی دقیق با در نظر گرفتن خصوصیات شخصیتی و رغبت افراد، انتخاب رشته صحیح را پیش بینی نماید.