خدمات فردی کارآزموده

خدمات فردی کارآزموده با هدف بهبود اشتغال توسعه داده شده اند. این خدمات شامل ارسال رزومه، سنجش و ارزیابی فردی و مشاوره شغلی می باشد.

امروزه با پیچیده تر شدن اشتغال و کاریابی هر روزه نیاز به مشاوره شغلی بیشتر و بیشتر می شود. تا جایی که بسیاری از افراد نیاز دارند که تسهیلگر شغلی در کنار آنها باشد تا مسیر شغلی شان را هموارتر طی نمایند.

ما در کارآزموده باور داریم که برای ارایه خدمات فردی کارآزموده و تسهیلگری شغلی موفق لازم است تا از ابزارهای مختلف کمک گرفته شود. ابزارهای مختلف سنجش و ارزیابی فردی در طول سالها رشد و توسعه داده شده اند.

تسهیلگران شغلی برای ارایه خدمات فردی کارآزموده ابزار و تمرین و پرسشنامه را برای سنجش فردی به کار میگیرند.

در بعد فردی لازم است تا از ابزارهای مختلف برای سنجش و ارزیابی فردی کمک گرفت. سنجش و ارزیابی فردی در کارآزموده مکمل بسیاری از تصمیم های فردی و سازمانی است. بنابراین ما ابزارهای مختلف و آزمون های روانشناختی مختلفی را برای بررسی سنجش و ارزیابی فردی فراهم کرده ایم. در بعد تصمیم سازی سازمانی روانشناسان صنعتی و سازمانی تمرین ها و ابزارهای مختلف را برای سنجش شاخص های مختلف افراد در سازمان ها توسعه داده اند. در صفحه خدمات سازمانی کارآزموده می توانید برای سنجش و ارزیابی سازمان خود از خدمات مشاوره کارآزموده بهره مند شوید.

چرا کارآزموده؟! 

ما در ارایه خدمات فردی کارآزموده به شما این اطمینان را میدهیم که مشاوران شغلی و تسهیلگران شغلی در کارآزموده با دارا بودن دانش و تجربه کافی، میتوانند این خدمات را مطابق با دانش روز جهانی و با بالاترین کیفیت ارایه دهند. 

مدیریت مرکز کارآزموده خانم دکتر گلناز اژدری دکتری مدیریت منابع انسانی دارد. خانم دکتر اژدری در حال حاضر استاد مدعو دانشگاه تهران هستند و ارزیاب تخصصی کانون های ارزیابی است و تجربه بیشتر از یک دهه در سنجش و ارزیابی کارکنان دارد. ما در کارآزموده شناخت بسیار خوبی در زمینه آزمون ها، روشها و ابزارهای مختلف سنجش و ارزیابی فردی و سازمانی داریم. همچنین ما در کارآزموده با وسواس و دقت همکاران خود را انتخاب میکنیم. برای این کار لازم است تا تمامی دوستان از نظر تحصیل دانشگاهی در رده کارشناسی ارشد باشند و همچنین دوره های تسهیلگری شغلی را گذرانده باشند. 

در زمینه به کار گیری ابزار های سنجش و ارزیابی روانشناسی، پایایی و روایی ابزارها اهمیت زیادی دارد. یعنی این ابزار ها اول باید چیزی را بسنجد که باید بسنجد و دوم اینکه آن چیز را درست بسنجد. برای مثال برای فرض کنید که وزنه ای در اختیار داریم که می تواند هر چیزی را بر اساس کیلو گرم بسنجد. بنابراین ما نمی توانیم انتظار داشته باشم که با این ابزار بتوانیم بسنجیم که چند لیتر روغن در بطری وجود دارد. از طرف دیگر باید همین سنجش بر اساس کیلو را هم این این ابزار درست بسنجد . کمتر یا بیشتر از میزان واقعی نسنجد.

هر زمانی که صجبت سنچش و ارزیابی می شود باید به این دو موضوع مهم دقت شود.  ما در کازآزموده با دارا بودن دانش تخصصی و تحربه کاربردی بیشتر از یک دهه کار مستمر در زمینه های سنجش و ارزیابی کارکنان، این اطمینان را داریم که ابزارهای با بالاترین پایایی و روایی را برای سنجش و ارزیابی فردی فراهم کرده ایم.