توضیحات

برونسپاری استخدام در مرکز کارآزموده بهترین انتخاب شما برای استخدام در بین سایت ها و گزینه های دیگر است.

ما در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی کارآزموده این تضمین را به شما می دهیم که انجام کلیه فرآیند ها و اقدامات مرتبط با برونسپاری استخدام  توسط متخصص مدیریت منابع انسانی و مسلط نسبت به سازمان و فرآیند های اشتغال در سازمان ها انجام می شود.

فرآیند استخدام از درج آگهی استخدام شروع می شود.

ولی به این سادگی هم نیست. غربال تخصصی رزومه ها، انجام مصاحبه تخصصی استخدام، هماهنگی با کارفرما و پیشنهاد مناسب ترین فرد برای استخدام همگی جزو مراحلی است که بسیاری از کارفرمایان تمایل به برونسپاری آنها دارند.

همچنین در برخی از مشاغل نیاز به پشتیابی مستمر کارشناسان کارآزمود وجود دارد.

ما با ارایه خدمات پشتیبانی به شما تا استخدام نیروی انسانی مورد نظرتان در کنار شما هستیم.

ما با ارایه خدمات تخصصی برونسپاری استخدام و مصاحبه های تخصصی استخدام این تضمین را به شما میدهیم که فرآیند استخدام را برای شما راحت و مبتی بر روش های علمی میکنیم.

ما در کازآموده با داشتن مجوز از وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی از راه قانونی و معتبر به شما خدمات ارایه می دهیم. وزارت کار برای ارایه مجوز به کاریابی ها هم مصاحبه های تخصصی انجام میدهد و هم پیشینه فردی، رده تحصیلی و سابقه شغلی افراد را در نظر میگیرد. طی کردن تمام این مراحل یعنی ما با اعتبار قانونی به شما خدمات ارایه می دهیم.

بنابراین برونسپاری استخدام در مرکز کارآزموده با بررسی نیازهای اصلی کارفرمایان تلاش دارد تا بهترین خدمات در زمینه کار و اشتغال را در اختیار شما قرار دهد. برای اینکه درباره ما بیشتر بدانید به صفحه درباره ما سر بزنید.