خودکارآمدی کاریابی انجام فعالیت های هدفمندی است که منجر به یافتن شغل مناسب برای فرد می شود. برای اینکه فرد در زمینه کاریابی خودکارآمد باشد باید باور های درستی نسبت به اشتغال داشته باشد. برای مثال فردی که باور دارد برای یافتن شغل لازم است روزمه مناسبی داشته باشد، نسبت به کسی که باور دارد تنها با داشتن معرف می تواند شغل مناسبی پیدا کند خودکارآمدی کاریابی بالاتری دارد.

پژوهش های زیادی در این زمینه در جهان انجام شده است. برای مثال در یکی از این پژوهش ها بر روی افرادی که تا 4 هفته از بیکاری شان میگذشت کسانی که خودکارآمدی بالاتری داشتند توانسته بودند به سرعت شغل جدیدی را پیدا کنند. این پژوهش ها نشان دادند که خودکارآمدی کاریابی با رفتار های کاریابی ارتباط دارد. یعنی هر فردی که رفتارهای کاریابی بیشتری انجام می دهد، خودکارآمدی کاریابی بیشتری هم دارد. باید توجه داشته باشیم که این شاخص تنها رفتار کاریابی نیست، بلکه مجموعه ای از تجربه های گذشته، استفاده از نظر های مشورتی و مشاوره، ترغیب اجتماعی و برانگیختگی هیجانی است.

در سالهای اخیر و با پر رنگ تر شدن وب سایت های کاریابی مهارت های کاریابی هم تغییر کرده اند. برای مثال در حالیکه چند سال پیش کارجویان برای ارسال رزومه باید تنهای از فکس و بعد از آن از ایمیل کمک میگرفتند، آلان باید روزمه خود را در صفحات مجازی و وب سایت ها آپلود کنند. انتخاب وب سایت ها و انجام فعالیت های مرتبط با هر وب سایت نیازمند دانش و مهارت های متفاوتی نسبت به چند سال قبل است.

اگر شما تمایل دارید خودکارآمدی کاریابی خود را بسنجید می توانید پرسشنامه زیر را پر کنید. این پرسشنامه به شما کمک میکند که تصویر واضحی از خود داشته باشید.